GALLERY OF FINISHED WORKS

VENOMOUS SNAKES

boton-dendroaspis-polylepis-2016-23

boton-daboia-russellii-p-2016-a

Boton Vipera ammodytes transcaucasiana

Boton Naja sputatrix 2015 A

Boton Dendroaspis viridis - Green Mamba 2015

Boton Crotalus atrox 2015

Boton Crotalus viridis 2014

Boton Bitis rhinoceros 2015

Boton Ophiophagus hannah 2015

Boton Daboia russellii 2015 B

Boton Bitis gabonica 2014

Boton Crotalus cerastes 2015

Boton Naja melanoleuca 2014

Boton Pseudechis colettii 2015 A

PIC00011.JPG

Boton Daboia russellii 2015 A

Boton Montivipera xanthina 2015

Boton Vipera ammodytes 2015 A

Boton Naja sputatrix