GALLERY OF FINISHED WORKS

NON VENOMOUS SNAKES

boton-morelia-viridis-2016-a-16

Boton Boa constrictor 2015 A

Boton Morelia boeleni 2015

Boton Boa constrictor 2015 B - 120 cm

Boton Python breitensteini

boton-morelia-spilota-macdowellii-2016

boton-python-molurus-bivittatus-5-m

boton-antaresia-liasis-childreni-2016-matija

Boton Morelia viridis Rama 2015-A

Boton Ahaetulla prasina 2016

boton-morelia-chondropython-viridis-2016

Boton Boa constrictor 2015 C

Boton Lampro pyromelana Campana

Boton Morelia viridis 2015 A

Boton Ptyas korros 2014 nº1

Boton Python mulurus Juvenil 2015