GALLERY OF FINISHED WORKS – TURTLES

Boton Cehlydra serpentina 2018A

Boton Testudo graeca 2003

Boton Platysternon megacephalum

Boton Chelus fimbriatus Matamata 2015

Boton Trachemys scripta - Galápago 04